top of page

Formularioak / Formularios

ESKOLA KIROLAREN GAKOAK GURASOENTZAT / CLAVES DEL DEPORTE ESCOLAR PARA PADRES Y MADRES

On-line prestakuntza gurasoentzat

 

Formación on-line para padres y madres

 

Kilatu irudian / Pincha en la imagen

Ama, aita edo tutorearen baimena ikasleentzat - Autorización paterna / materna / tutor / tutora para ESCOLARES

Infantil eta kadete mailan dauden ikasleak maila altuago batean  jokatzeko: infantilak kadete mailan eta kadeteak jubenil mailan.

 

Para que los escolares y las escolares infantiles y cadetes puedan jugar en categorias superiores: infantiles en cadetes o cadetes en juveniles

 

klikatu irudian eta inprimatu / pincha en la imagen e imprímela

Ama, aita edo tutorearen baimena federatuentzat - Autorización paterna / materna / tutor /tutora para FEDERADOS

Jubenil mailan dauden neska mutilak, senior mailan jokatzeko baimena

 

Para autorizar que los juveniles y las juveniles puedan jugar en categoría senior

Imprimir, rellenar y firmar solo la segunda hoja

 

klikatu irudian eta inprimatu / pincha en la imagen e imprímela

Jokalariaren izen-emate fitxa - Ficha de inscripción de jugador o jugadora

Klubeko jokalari moduan izena emateko, inprimatu, bete eta sinatu fitxa hau eta karneteko argazki bat eta  NAN- aren fotokopia batekin entregatu.

 

Para inscribirse como jugador o jugadora del Club, imprime, rellena, firma  esta ficha y entregala junto con una foto de carnet y una fotocopia del DNI

 

klikatu irudian eta inprimatu / pincha en la imagen e imprímela

Bazkide egiteko fitxa - Ficha para hacerse socia o socio

Urdaibai Eskubaloi Taldeko bazkide izateko, inprimatu fitxa, bete eta zuzendaritza taldeari eman, behar den moduan sinatuta.

 

Para hacerse socio o socia de Urdaibai Eskubaloi Taldea, imprime, rellena esta ficha y entregala a la directiva debidamente firmada.

 

klikatu irudian eta inprimatu / pincha en la imagen e imprímela

Please reload

bottom of page